Trwa ładowanie strony
NZOZ optimed. Poradnia okulistyczna - oficjalne logo.

Brain port

jest innowacyjnym urządzeniem wspomagającym osoby niewidome.
Pozwala ono użytkownikowi na odczucie obrazu za pomocą czuciowych zakończeń nerwowych umieszczonych na języku.

Brain port

składa się z zamontowanej na okularach kamery,
niewielkiego urządzenia przetwarzającego oraz przypominającej lizak matrycy stymulującej język.

Brain port

pozwala zastąpić funkcję oczu za pomocą językowej matrycy, która odwzorowuje za pomocą słabych impulsów elektrycznych obraz przekazywany przez kamerę.

BrainPortis a device supporting the blind.

Its operation consists in presenting, on the tongue, the image from the mini-camera placed in the glasses. The "image" is created by 400 miniature electrodes placed on a lollipop-like plate which the user puts into his/her mouth. It enables tongue stimulation, to transfer the signal from the camera, encoded as black and white, two-dimensional image. White points are presented as a stimulation, black points remain without stimulation. As a result the user "feels the image" by his/her tongue.

BrainPortэто устройство, которое поддерживает незрячих.

Его действие заключается в отображении на языке изображения, получаемого миникамерой, расположенной в очках. "Изображение" создается 400 крошечными электродами, расположенными на пластинке, напоминающей леденец, которую пользователь берет в рот. Это позволяет стимулировать язык таким способом, чтобы передать сигнал с камеры, который кодируется как черно-белое и двумерное изображение. Белые точки представлены как стимуляция, черные остаются без стимуляции. В результате, пользователь "чувствует изображение" с помощью языка. Таким образом, недостающие сведения от органов зрения заменяет сенсорная/тактильная информация из языка, который чрезвычайно богат ервными окончаниями.

BrainPortце пристрій, який підтримує незрячих.

Його дія полягає у відображенні на язику зображення, одержуваного мінікамерою, розташованою в окулярах. "Зображення" створюється крихітними електродами 400, розташованими на платівці, що нагадує льодяник, яку користувач бере в рот. Це дозволяє стимулювати язик таким способом, щоб передати сигнал з камери, який кодується як чорно-біле і двовимірне зображення. Білі точки представлені як стимуляція, чорні залишаються без стимуляції. В результаті, користувач "відчуває зображення" за допомогою язика. Таким чином, відсутні відомості від органів зору замінює сенсорна / тактильна інформація з язика, який надзвичайно багатий нервовими закінченнями.

BrainPortes un dispositivo que ayuda a las personas invidentes.

Su funcionamiento consiste en representar en la lengua la imagen de una minicámara situada en unas gafas. La «imagen» es creada por 400 electrodos en miniatura situados en una placa que recuerda a una piruleta, que el usuario se mete en la boca. Esto permite estimular la lengua de forma que puede transmitirse la señal de la cámara, que es codificada como una imagen bidimensional en blanco y negro. Los puntos blancos son presentados como una estimulación, los negros quedan sin estimulación. Como resultado el usuario «percibe la imagen» con ayuda de la lengua. De esta forma la información faltante del sentido de la vista es sustituida por la información sensitiva/táctil procedente de la lengua, extraordinariamente rica en

Zobacz różnicę !

Poniżęj znajdują się dwa zdjęcia. Obraz naturalny widziany okiem oraz obraz generowany przez BrainPort "widziany" językiem.

Obraz naturalny widziany okiem zolty kubek
Obraz generowany przez brainport - kubek

OpinieNaszych pacjentów

BrainPort nie jest ciekawostką, ale w pełni użytecznym urządzeniem.

Rafał, Gdańsk

Miałem tę przyjemność, aby aktywnie uczestniczyć w testach BrainPortu. Sprawiło mi to ogromną frajdę.

Andrzej, Piaseczno
Dzięki urządzeniu BrainPort V100 zrozumiałem to, co wcześniej było niemożliwe - Kevin J. (użytkownik z USA)
Wróć na górę strony.

Copyright 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.